O Wilíkův pohár 2018

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH

Místo: Ralsko-Ploužnice, fotbalové hřiště (50°37'44.057"N, 14°44'55.584"E)

Informace: Tereza Kalvová, tel. Číslo 724 723 846, e-mail: tereza.kalvova@seznam.cz nebo na webu https://www.banda-agilitaku.webnode.cz

Uzávěrka: 10. 9. 2018

Prezence: 8:00-8:45

Zahájení závodu: 9:00

PŘIHLÁŠKY: pomocí elektronického formuláře ZDE

Startovné:

 • štěňata 200,- Kč
 • začátečníci a závodníci – 300,- první pes, každý další pes 200,-Kč
 • splatné do data uzávěrky převodem na účet č. 211118711/0600
 • jako variabilní symbol platby uveďte telefonní číslo a do zprávy pro příjemce: DON+vaše jméno
 • pokud budete posílat platbu za více lidí, pošlete, prosím, info na e-mail: tereza.kalvova@seznam.cz
 • přihlášení na místě je možné, ale s příplatkem 50 Kč
 • do zaplacení startovného jste považováni pouze za náhradníky
 • počet týmů omezen na 60 - rozhoduje pořadí došlých přihlášek se zaplaceným startovným
 • startovné se po uzávěrce nevrací!

Kategorie:

 • štěňata – všechny velikostní kategorie dohromady
 • začátečníci – S, M, L
 • závodníci – S, M, L

Štěňata – psi od 6 měsíců do 12 měsíců

Začátečníci – psi od 12 měsíců věku, bez VP, nebo s max. složenou jednou zkouškou A1 na VD (nemají složenou zkoušku A1 na V)

Závodníci – psi od 18 měsíců věku, psi se zkouškou A1 na výborně a psi se zkouškou A2, A3

Běhy:

 • Štěňata – 2 běhy – pouze tunely a bočnice
 • Začátečníci – 2 běhy – nebude houpačka, slalom, kruh, látkový tunel
 • Závodníci – 2 běhy – mohou být použity všechny překážky

Hodnocení:

 • Štěňata – není diskvalifikace, odmítnutí se počítá jako chyba, pes na startu může být přidržen pomocníkem, povolená je hračka a nedrobivé pamlsky
 • Začátečníci – počítají se odmítnutí a chyby, diskvalifikace pouze pokud pes uteče z parkúru a nevrátí se, nebo se pes na trati vyvenčí; je povolena hračka
 • Závodníci – hodnotí se jako na oficiálních závodech
 • V každé kategorii budou vyhlášena první tři místa, běhy se sčítají

Podmínky účasti:

 • psi musí být klinicky zdraví a s platným očkovacím průkazem
 • každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění na ochranu zvířat proti týrání
 • každý účastník je povinen dodržovat čistotu v areálu
 • pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa
 • háravé feny se mohou zúčastnit, ale MUSÍ být předem NAHLÁŠENY!!!

 

Občerstvení pro lidské účastníky zajištěno.