Změna názvu klubu

Potom, co jsme vybudovali nový cvičák (a stále ho budujeme), došlo také na to, abysme se přejmenovali. Bylo divné se jmenovat Agility klub Mimoň a nesídlit v Mimoni. Po členské schůzi, která se konala 13.8.2013 došlo ke změně názvu a to na Agility klub Dogs of Needles (zkratkou DON). Nový název by měl vyjádřit místo, kde se náš nový cvičák nachází a z čeho jsme ho vybudovali (na místě, kde máme cvičák byly jen nálety, stromy, nerovná půda a vysoká tráva).  Doufám, že se klubu s novým názvem bude dařit stejně dobře jako s názvem starým.