O Wilíkův pohár 15.9.2018

Místo: Ralsko-Ploužnice, fotbalové hřiště  (50.6296139N, 14.7481444E)

Informace: Tereza Kalvová, tel. Číslo 724 723 846, e-mail: agidon@seznam.cz nebo na webu www.banda-agilitaku.webnode.cz

Uzávěrka: 10. 9. 2018

Prezence: 8:00-8:45 (závodníci 10:30-11:00)

Zahájení závodu: 9:00

PŘIHLÁŠKY: pomocí elektronického formuláře ZDE

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH: Přihlášky 15.9.2018.pdf (845703) 

Startovné:

  •  štěňata 200,- Kč
  •  začátečníci a závodníci – 300,- první pes, každý další pes 200,-Kč
  •  splatné do data uzávěrky převodem na účet č. 211118711/0600
  •  jako variabilní symbol platby uveďte telefonní číslo a do zprávy pro příjemce: DON+vaše jméno
  •  pokud budete posílat platbu za více lidí, pošlete, prosím, info na e-mail: tereza.kalvova@seznam.cz
  •  přihlášení na místě je možné, ale s příplatkem 50 Kč
  •  do zaplacení startovného jste považováni pouze za náhradníky
  •  počet týmů omezen na 60 - rozhoduje pořadí došlých přihlášek se zaplaceným startovným
  •  startovné se po uzávěrce nevrací!

Kategorie:

  •  štěňata – všechny velikostní kategorie dohromady
  •  začátečníci – S, M, L
  •  závodníci – S, M, L
  • Štěňata – psi od 6 měsíců do 12 měsíců
  • Začátečníci – psi od 12 měsíců věku, bez VP, nebo s max. složenou jednou zkouškou A1 na VD (nemají složenou zkoušku A1 na V)
  • Závodníci – psi od 18 měsíců věku, psi se zkouškou A1 na výborně a psi se zkouškou A2, A3

Běhy:

  •  Štěňata – 2 běhy – pouze tunely a bočnice
  •  Začátečníci – 2 běhy – nebude houpačka, slalom, kruh, látkový tunel
  •  Závodníci – 2 běhy – mohou být použity všechny překážky

Hodnocení:

  •  Štěňata – není diskvalifikace, odmítnutí se počítá jako chyba, pes na startu může být přidržen pomocníkem, povolená je hračka a nedrobivé pamlsky
  •  Začátečníci – počítají se odmítnutí a chyby, diskvalifikace pouze pokud pes uteče z parkúru a nevrátí se, nebo se pes na trati vyvenčí; je povolena hračka
  •  Závodníci – hodnotí se jako na oficiálních závodech
  •  V každé kategorii budou vyhlášena první tři místa, běhy se sčítají

Podmínky účasti:

  • psi musí být klinicky zdraví a s platným očkovacím průkazem
  • každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění na ochranu zvířat proti týrání
  • každý účastník je povinen dodržovat čistotu v areálu
  • pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa
  • háravé feny se mohou zúčastnit, ale MUSÍ být předem NAHLÁŠENY!!!
 
  • Občerstvení pro lidské účastníky zajištěno.