Pravidla, která bychom měli znát

 1. Když se rozhodneme jít na agility, měl by pejsek umět přijít na přivolání.
 2. Na tréninky se chodí včas - pomáháme připravit překážky na parkur a na konci tréninku je pomáháme uklidit.
 3. Na tréninky agility/ obedience je nutné se přihlásit předem (více zde)
 4. Pokud víte, že na trénink nedorazíte, je NUTNÉ se OMLUVIT nejpozději 24 hod před tréninkem. Při neomluveném tréninku bude vyžadována částka jako za trénink, tj. u agility 50,- pro členy i nečleny, a u obedience 70,- pro členy a 100,- pro nečleny spolku (u zaplacené permanentky se škrtne jedna lekce).
 5. Před příchodem na cvičák je důležité, aby byl pejsek vyvenčený.
 6. Po příchodu psy odkládáme do volných kotců, popřípadně uvážeme na vhodné místo. Kotce po sobě uklízíme.
 7. Nekrmíme cizí pejsky - možné pouze se souhlasem majitele.
 8. Pokud na parkuru běží pes, ostatní by se měli držet stranou (neplatí po trenéra).
 9. Pokud pejsek vykoná potřebu ve výcvikovém prostoru, jsme povinni výkaly uklidit.
 10. Ke všem lidem se chováme slušně.
 11. Agility překážky jsou určeny pouze psům, ne dětem.
 12. Pokud se koná brigáda, jsou všichni členové povinni pomáhat, jestliže se nebudou moci zúčastnit úklidu nebo jiné práce, mohou místo toho pomoci finančně (tyto peníze budou použity na nové vybavení cvičáku či jako příspěvek na tábor pro studenty ap.)

Pravidla, která bychom měli dodržovat i mimo cvičák:

Obecně závažná vyhláška č.2008/02, o pravidlech pro pihyb psů na veřejném prostranství

Poslední aktualizace: 24.2.2016